I dalje nažalost postoje zemlje za čiji ulazak nam je potrebna viza?
Ili Vam je potrebna neka druga informacija iz amabasade koja se ne odnosi na izdavanje viza?
Ovde se nalaze kontakt podaci (adrese, telefoni, web i e-mail adrese) svih ambasada u Srbiji.
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 25a
embassy.belgrade@mfa.gov.al
ALBANIJA
Maglajska 26b
ambalg@eunet.rs
ALŽIR
Vase Pelagića 32
ambasada.angole@sbb.rs
ANGOLA
Knez Mihajlova 24/I
argentinabg@nadlanu.com ccargentina@nadlanu.com (Consular Section) consarg@nadlanu.com (Consular Section)
ARGENTINA
Vladimira Popovića 38-40, 8. sprat, Novi Beograd
www.serbia.embassy.gov.au belgrade.embassy@dfat.gov.au immigration.belgrade@dfat.gov.au
AUSTRALIJA
Kneza Sime Markovića 2
belgrad-OB@bmeia.gv.at
AUSTRIJA
Dragorska 4
BANGLADEŠ
Krunska 18
belgrade@diplobel.be
BELGIJA
Deligradska 13
sam@belembassy.org
BELORUSIJA
ambasadabih@sbb.rs
BOSNA I HERCEGOVINA
Krunska 14
BRAZIL
Birčaninova 26
bulgamb@eunet.rs
BUGARSKA
Kneza Miloša 72
BURMA (MJANMAR)
Bulevar kralja Aleksandra 22
www.mzv.cz/belgrade belgrade@embassy.mzv.cz consulate_belgrade@mzv.cz (Consular Section) commerce_belgrade@mzv.cz (Commercial Section)
ČEŠKA
Čakorska 3
ČILE
Neznanog Junaka 9a
www.ambbeograd.um.dk begamb@um.dk
DANSKA
Andre Nikolića 12
embassy.belgrade@mfa.gov.eg
EGIPAT
Graničarska 8/III
cecuador@nadlanu.com
EKVADOR
Birčaninova 29
sanomat.beo@formin.fi
FINSKA
Pariska 11
www.ambafrance-srb.org ambafr_1@eunet.rs
FRANCUSKA
Ognjena Price 50
www.ghanaembelgrade.com ghana@eunet.rs
GANA
Francuska 33
www.greekemb.rs office@greekemb.rs greekamb@verat.net
GRČKA
Ohridska 4
ambaguineebelgrade@eunet.yu
GVINEJA
Simina 29
www.nlembassy.org.yu bel@minbuza.nl
HOLANDIJA
Kneza Miloša 62
rs.mvp.hr crobg@mvpei.hr
HRVATSKA
Ljutice Bogdana 8
www.embassyofindiabelgrade.org ssindemb@eunet.rs
INDIJA
Bulevar Aleksandra Karađorđevića 18
www.indonesia-bgd.org kombeojo@eunet.rs
INDONEZIJA
Neznanog junaka 27a
bgrdemb@iraqmofamail.net
IRAK
Ljutice Bogdana 40
iran-emb@bitsyu.net
IRAN
Birčaninova 11
www.ambbelgrado.esteri.it segreteria.belgrado@esteri.it
ITALIJA
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 47
belgrade.mfa.gov.il info@BELGRADE.mfa.gov.il
IZRAEL
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd
www.yu.emb-japan.go.jp protocol@jpemb.org.yu
JAPAN
Kablarska 28
JORDAN
Užička 32
mail@koreanemb.org.yu
JUŽNA KOREJA
Gospodar Jovanova 67
KAMBODŽA
Kneza Miloša 75
www.canada.rs bgrad@international.gc.ca
KANADA
Lackovićeva 6
Chinaemb_yu@mail.mfa.gov.cn Konzularno odeljenje: Perside Milenković 9 Tel. 369-3163
KINA
Diplomatska kolonija 9
www.mfa.gov.cy/belgradeembassy belgradeembassy@mfa.gov.cy
KIPAR
Diplomatska kolonija 3
ambardcbelgrade@yahoo.fr
KONGO
Ljube Jovanovića 9b
www.ambasadakube.org.rs
KUBA
Diplomatska kolonija 5
ambaleb@sbb.rs
LIBAN
Sime Lozanića 6
libyaamb@eunet.rs
LIBIJA
1  2  
Prethodna   Sledeća sledece  

BADA BING RENT A CAR