Ambasade na Novom Beogradu na Ušću oko Sava Centra kod Hajata

Vladimira Popovića 38-40, 8. sprat, Novi Beograd
www.serbia.embassy.gov.au belgrade.embassy@dfat.gov.au immigration.belgrade@dfat.gov.au
AUSTRALIJA
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd
www.yu.emb-japan.go.jp protocol@jpemb.org.yu
JAPAN
Bulevar umetnosti 18
skembg@eunet.rs
SLOVAČKA
povratak na: Ambasade u Beogradu
BADA BING RENT A CAR