Ambasade na Senjaku na Sajmu oko Sajma kod Sajma na Sajamskom keju

Vase Pelagića 32
ambasada.angole@sbb.rs
ANGOLA
Andre Nikolića 12
embassy.belgrade@mfa.gov.eg
EGIPAT
Kablarska 28
JORDAN
Ljube Jovanovića 9b
www.ambasadakube.org.rs
KUBA
Sanje Živanović 4
sifamabe@eunet.rs
MAROKO
Žanke Stokić 21
ŠRI LANKA
Vase Pelagića 19
at.belgr@eunet.rs
TUNIS
povratak na: Ambasade u Beogradu
BADA BING RENT A CAR