Slavka Rodića 24, Rakovica
Preduzeće EKO PREVENTIVA obavlja: DERATIZACIJU - stambenog fonda - poslovnih objekata - deponija smeća, farmi, gradilišta, groblja i sl. - zelenih površina - kanalizacione mreže DE ...
MAJSTOR LJUBA ODGUŠENJE KANALIZACIJE VODOINSTALATER