GEOSONDA - HIDROGEOLOGIJA A.D.

Address: 25v Kraljice Marije st. Palilula
Phone: 011/33-41-122, fax. 3341-191 / generalni direktor 32-26-196 / tehnički direktor 33-70-324
GEOSONDA - HIDROGEOLOGIJA A.D. Geodetic, geology Belgrade