FITNESS STUDIO FREYA

Address: 2 Sokolska st., Vracar
Phone: 011/2423-449, 065/919-11-15
FITNESS STUDIO FREYA Gyms, fitness Belgrade