DOLLS HAIR SALON

Address: 33 Kajmakcalanska st., Zvezdara
Phone: 063/1234-432, 063/8909-029
E-mail: majasovilj234@yahoo.com
DOLLS HAIR SALON Hairdressers Belgrade