GEODETSKI BIRO BETA

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Glasinačka 8/64, Zvezdara
Beograd Telefon: 011/334-36-74, 064/124-50-35

4/ 5stars

www.geobeta-bg.com
geodbeta@gmail.com
Geodetski biro Beta sa više od 15 godina iskustva u privatnoj geodetskoj praksi iskusnim inženjerima i savremenom opremom za vas obavlja sledeće poslove:

* Poslovi za koje nam se možete obratiti:
- izrada katastasrsko-topografskih planova
- geodetski snimci objekata za legalizaciju ,uknjižbu
- omeđavanje katastarskih parcela
- formiranje građevinskih parcela
- izrada protokola regulacije
- obeležavanje građevinskih parcela
- obeležavanje i praćenje izgradnje objekata
(obeležavanje osovina i visinskih kota)
- snimanje fasada
- centriranje mašinske opreme i konstrukcija
- snimanje i obračun kubatura
* Izrada elaborata potrebnih za dobijanje
upotrebnih dozvola :
- potvrda o kontroli temelja
- elaborat sleganja objekta(reperi)
- ucrtavanje izgrađenih objekata u katastar
- snimanje priključaka i podzemnih instalacija

Web: www.geobeta-bg.com
E-mail: geodbeta@gmail.com