Humanitarne organizacije na Slaviji na Neimaru na Autokomandi oko Slavije Hrama Svetog Save

www.nurdor.org.rs sekretar@nurdor.org.rsNacionalno Udruženje Roditelja Dece obolele od Raka "NURDOR" je osnovano kao neprofitabilno, nestranačko i nevladino udruženje sa ...
NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA NURDOR
Masarikova 5/XVI
www.orca.org.rsORCA Savetovalište za zaštitu životinja/ORCA Prote Mateje 36 svake srede od 17 do 19 časova, tel. 243-8653 Svetska udruženja za zaštitu životinja WSPA - W ...
ORCA
Veliki Popovac bb, 12300 Petrovac na Mlavi
Od 2004. godine People in Need je počeo sa radom u Srbiji na procesu deinstitucionalizacije i aktivnostima u vezi sa tim. U 2014. godini pokreće  projekat "Započnimo život - pilot ...
PEOPLE IN NEED / ČOVEK U NEVOLJI
EUROLINGUA

Nurdor  

KADINA LUKA