ENEL PS

Industrijska elektronika Beograd

Adresa: Zelengorska 1g, Novi Beograd, Zemun
Beograd Telefon: 011/3132-113
Fax: 011/2691-262
E-mail: office@enelps.com
Sajt: www.enelps.com

4/ 5stars

1.    Koji problem rešavamo?
-    Podrška klijentima u domenu pouzdanosti i raspoloživosti informacionog sistema.
-    Server sala u kojoj su smešteni kompjuteri, komunikaciona oprema, serveri i storidž mora biti obezbeđena kvalitetnim sistemima napajanja električnom energijom, klimatizacijonim i bezbednosnim sistemima radi sigurnosti i efikasnog odvijanja poslovnih procesa. U suprotnom može da dođe do prekida ili havarije informacionog sistema gde rad preduzeća može biti kompletno zaustavljen.

2.    Čiji problem rešavamo?
-    Već 18 god. sa predstavništvima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini uspešno odgovaramo na rastuće zahteve klijenata iz skoro svih sektora privrede gde je potrebna zaštita od prekida mrežnog napajanja i pada sistema kao i zaštita od svih vrsta deformacija u napajanju. Kada je reč o Server salama (Data Centrima) obezbeđujemo kompletna rešenja po principu ‘’ključ u ruke’’. Usluge u ovom domenu obuhvataju: savetovanje, procenu rizika, planiranja i implementacije opreme do postprodajne podrške i servisa. 2001.god. počinjemo saradnju sa APC by Schneider Electric čiji smo danas Elitni partner za Data Centre i jedini ovlašćeni servisni centar.
-    Telekomunikacionim kompanijama  nudimo najnaprednija rešenja za napajanje opreme baznih stanica, opreme za video nadzor i monitoring, satelitsku i kablovsku televiziju.
-    Takođe, specijalizovani smo za rešenja napajanja elekričnom energijom u oblasti energetike, industrije i obnovljivih izvora energije. Naša rešenja za napajanje sopstvene potrošnje imlementirana su u trafostanicama velikih industrijskih postrojenja, termoelektranama, hidro i mini-hidroelektranama.

3.    Kako je naše rešenje relevantno za tržište i u kom smislu smo kvalifikovani?
-    Da bi na što bolji naćin zadovoljili potrebe naših klijenata i ponudili kompletnu uslugu na jednom mestu, obezbedili smo dosta razgranatu proizvodnu i prodajnu strukturu:  UPS sistemi, klimatizacija za Data Centre, rekovi i rekovski dodaci, sigurnosni sistemi, ispravljači,invertori, baterije, agregati, outdoor kabineti, trafostanice 20 (10)/0,4 kV.
-    Klučna karika u lancu naših usluga je Servisni centar koji je tehnološko, kadrovski i logistički dosta razvijen. Rad servisnog centra je 24h, 365 dana u godini, sa mogućnošću odziva na servisnu intervenciju do 2h. Od ukupno 90 zaposlenih, 30 zaposlenih je u Servisnom centru.

4.    Neki od naših rezultata i benefiti za kupca
-    Naš razvoj tokom dugogodišnjeg poslovanja rezultat je obimnog poznavanja sistema napajanja i iskustva stečenog podrškom klijentima u zemljama Evrope, Rusije i Turske. Do sada smo uradili preko 100 idejnih rešenja za Data Centre i preko 20 rešenja za Data Centre po principu ključ u ruke, instalirali uređaje čiji ukupnog kapaciteta preko 25 MW, ispravljačkih sistema preko 6 MW.
-    Zahvaljujući tehnološki naprednim proizvodima, stručnom kadru, Servisnom centru i proizvodnji, partnerstvo sa našom kompanijom predstavlja siguran oslonac uspešnog poslovanja naših klijenata koje je zasnovano na njihovoj pouzdanoj IT infrastrukturi.


Među klijentima ENEL PS-a nalaze se telekomunikacione i energetske kompanije , finansijske institucije,
javne ustanove i mnogi drugi.