Na ovoj strani se nalaze centri koji primenom naučnih i tehnoloških znanja uvode inovativnosti u određene proizvodne procese.
Ukoliko mislite da radite zastrelim metodama u proizvodnji, kontaktirajte centre sa ove strane - mogu Vam biti od pomoći.
Direktor Inovacionog centra  prof.dr Aleksandar Sedmak asedmak@mas.bg.ac.rs tel. 3302-497 Zastupnik Inovacionog centra prof.dr Vojkan Lucanin vlucanin@mas.bg.ac.rs tel. 3370-339 ...
INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA D.O.O.
Vladimira Popovića 6/210, Mala kula, Novi Beograd
IRMA Projekt Sistem je privatno preduzeće koje je osnovano 1992., koje se bavi zaštitom životne i radne sredine od aerozagađenja, u svim sektorima industrije, a posebno u rudarstvu ...
IRMA PROJEKT SISTEM
1  2  
Prethodna   Sledeća sledece  

GRADSKI VEŠERAJ

JOVŠIĆ PRINTING CENTAR D.O.O.