KOLBER INVEST

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Bulevar Dr Zorana Đinđića 113 - IV/8 (ex bulevar Avnoja), Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/311-18-64
E-mail: office@kolber.rs
Sajt: www.knjigovodstvo-kolber.rs

4/ 5stars

KOLBER INVEST d.o.o. je:
- preduzeće osnovano 1992. godine,
- registrovano za deletnost pružanja knjigovostvenih usluga i konsalting,
- ispunjava uslove za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje računovostvenih izveštaja za druga pravna lica na osnovu čl. 6. Zakona o računovostvu,
- poslove obavljaju stručna lica u zvanju sručnog računovođe i računovođe sa visokom i srednjim stepenom stručne spreme,
- poslovni procesi rada pokriveni informacionom tehnologijom (mreža računara i štampača),
- poslovni softver koji obuhvata kompletno finansijsko poslovanje i obezbeđuje funkcionisanje sistema internih računovostvenih kontrola i u saglasnosti je sa odgovarajućim računovostvenim standardima i Zakonom o računovostvu,
- mogućnost korespodencije na engleskom jeziku, kao i formiranje knjigovodstvenih izveštaja (Bilans uspeha, Bilans stanja i dr.).

Naše garancije su:
1. stručni i ovlašćeni tim,
2. profesionalnost,
3. dugogodišnje iskustvo,
4. kompjuterska obrada podataka i dokumentacije,
5. dnevna ažurnost,
6. praćenje i konsultacija u vezi zakonskih izmena,
7. internet komunikacija.