SWISS CONCEPT SCIENCES

Medicinski preparati Beograd

Adresa: Kralja Milutina 32/VII, 11000 Beograd, Srbija
Beograd Telefon: (+381 11) 36 10 945
Fax: (+381 11) 36 10 948

4/ 5stars

- LABORATORIJSKI REAGENSI ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
- REAGENSI ZA IMUNOLOGIJU
- REAGENSI ZA BIOHEMIJU

SWISS CONCEPT SCIENCES D.O.O. Beograd
Kralja Milutina 32/VII, 11000 Beograd, Srbija
TEL: (+381 11) 36 10 945
FAX: (+381 11) 36 10 948
E-Mail: swiss@kbcnet.rsswiss@t-com.me