Samostalna zanatska i umetnicka radionica za izradu i popravku muzičkih gudačkih instrumenata i delova BOGIĆ V.  Miodraga, osnovana 1991. godine.- Restauracija gudačkih instrumenat ...
OGLEDALCE