DR TOMANOVIĆ PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

Pedijatrijske ordinacije Beograd

Adresa: Gundulićev venac 36, stan 1, Stari grad
Beograd Telefon: 011/3391-573, 064/2126-287
E-mail: drtomanovic@eunet.rs
Sajt: www.ordinacijatomanovic.com

4/ 5stars

DR TOMANOVIĆ PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA

- Rad sa zdravom decom (savetovalište) - praćenje rasta i razvoja, zdravstvena edukacija roditelja. Rad sa bolesnom decom - klinički pregledi, dijagnostika, terapija - u ordinaciji i u stanu deteta.

- Pedijatrijsku oblast vodi Mr sci med dr Mirjana Tomanović, specijalista pedijatrije i endokrinologije, vlasnik ordinacije, sa 33 godine iskustva u lekarskoj praksi. Medicinski fakultet je završila 1983. godine u Beogradu, specijalizaciju iz pedijatrije 1993. godine, zvanje magistra medicinskih nauka stekla je 2001. godine, a užu specijalizaciju iz oblasti endokrinologije završila je 2004. godine.

- Oblast fizikalne medicine i rehabilitacije vodi dr med Milica Jekić, prim. - Praćenje psihomotornog razvoja zdrave dece kao i dece sa faktorima rizika u psihomotornom razvoju.

- Endokrinološku oblast vodi Mr sci med dr Mirjana Tomanović, specijalista pedijatrije i endokrinologije, savetnik Prof dr sci med Svetislav Necić - dijagnoza, praćenje i lečenje bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem (šećerna bolest, štitna žlezda, nadbubrežna žlezda, mali rast, poremećaji u razvoju puberteta...).

* Pedijatrijski pregled - 3 000,00 din

* Kontrolni pregled - 2 000,00 din

* Pregled u kućnoj poseti - 5 000,00 din

* Subspecijalistički pregled - 4 000,00 din