SPECIJALNA BOLNICA KOMNENUS

Plastična i rekonstruktivna hirurgija Beograd

Adresa: Osmana Đikića 3
Beograd Telefon: 011/3292-411, 3292-533

SPECIJALNA BOLNICA KOMNENUS Plastična i rekonstruktivna hirurgija Beograd