AGENCIJA FLASH SUDSKI TUMAČ I PREVODIOCI

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Aleksinačkih rudara 10a (kod opštine Novi Beograd i Prvog osnovnog suda), Novi Beograd // Ljubićka 25 (kod Autokomande), Voždovac // Bulevar Nikole Tesle 42a, Novi Beograd
Beograd Telefon: 064/944-18-58, 060/5455-484
E-mail: tumac.beograd@gmail.com
Sajt: www.sudski-tumac-beograd.com

4.5/ 5stars

SUDSKI TUMAČ I PREVODIOCI ZA SVE JEZIKE KOD PRVOG OSNOVNOG SUDA.

NAJPOVOLJNIJE CENE U GRADU!

PRISUSTVO SUDSKOG TUMAČA PRI OVERI UGOVORA I POTPISA PRED JAVNIM ORGANIMA!

DOSTAVA DOKUMANATA KURIRSKOM SLUŽBOM!

PREVODI ZA SAT VREMENA SA OVEROM VEĆ OD 900 DIN.

SVE VRSTE STRUČNIH PREVODA SA I BEZ OVERE TUMAČA

DOSTAVA DOKUMENATA, HITNI PREVODI ZA FIRME!

SUDSKI TUMAČI SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM.

PREVEDITE DOKUMENT S OVEROM SUDSKOG TUMACA ODMAH PO IZDAVANJU APOSTILLE  PECATA, NA LICU MESTA, PREKO PUTA PRVOG OSNOVNOG SUDA.

PRVI OSNOVNI SUD JE NADLEŽAN ZA GRAD BEOGRAD, ZA IZDAVANJE APOSTILLE PEČATA.

Hitni prevodi-kratki rokovi!

U Srbiji ovaj pečat stavlja sud, dok u drugim državama to mogu biti i drugi državni organi. U Beogradu se Haški apostil overava u sudu u ulici Nikole Tesle 42a, nekadašnjoj zgradi Aeroinženjeringa za dokumenta koja su izdata u Beogradu. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima overavaju se u sudovima u tim gradovima.

Kontakt informacije:

Agencija Flash
Adresa: Aleksinačkih rudara 10a PREKO PUTA ZGRADE PRVOG OSNOVNOG SUDA
Grad: Beograd
Telefon: 061/1534-411, 064/944-18-58

Agencija Flash bavi se prevodom svih vrsta ugovora, dokumenata, završnih računa i druge dokumentacije sa engleskog jezika na srpski i obratno. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, garantujemo Vam vrhunski kvalitet i pouzdanost za pismeno i usmeno prevođenje na nekoliko jezika.

Jezike koje izdvajamo:

- sudski tumač i prevodioc za slovenački jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za engleski jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za nemački jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za francuski jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za italijanski jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za ruski jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za grčki jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za portugalski jezik u Beogradu
- sudski tumač i prevodioc za španski jezik u Beogradu 
- sudski tumač i prevodioc za švedski jezik u Beogradu  

Da bi prevod u Srbiji bio pravno valjan mora sadržati potpis i pečat sudskog tumača čime se potvrđuje da prevedeni tekst u potpunosti odgovara originalu. Nudimo Vam brz i kvalitetan prevod svih vrsta tekstova i dokumenata sa potpisom i pečatom sudskog tumača.

Agencija Flash nudi Vam sledeće usluge:

- Prevod i overa ličnih dokumenata (krštenice, venčanice, državljanstvo, potvrda o neosuđivanju, potvrda o slobodnom bračnom statusu, potvrda iz banke, o zaposlenju, visini plate...),
- Prevod i overa diploma, ocena, nastavnih planova i programa sa fakulteta, raznih uverenja, sertifikata i svedočanstava iz škole i sa fakulteta,
- Prevod poslovnih dokumenata (registracija firmi iz APR-a, licenci, bilansa stanja i uspeha, statističkih aneksa, statuta, ugovora o osnivanju, distribuciji, zastupanju i drugih poslovnih akata),
- Prevod i overa tenderske dokumentacije
- Prevod i overa ugovora
- Prevod i overa završnih računa
- Prevod i overa medicinske dokumentacije
- Prevod i overa dokumenata za vizu
- Prisustvo tumača prilikom overe dokumenata
- Prisustvo tumača kod javnog beležnika

Svakom prevodilačkom projektu pristupamo profesionalno, vodeći računa o specifičnosti teksta koji se prevodi i delatnosti kojom se bavi, uz obaveznu zaštitu Vaših podataka, poslovnih tajni i poverljivih informacija. Dokument ili tekst koji se prevodi možete nam dostaviti lično ili elektronskom poštom, a prevedeni i overeni materijal Vas očekuje u najkraćem mogućem roku.

Vršimo usluge prevođenja apsolutno svih vrsta dokumenata, za fizička i pravna lica, organizacije i institucije. Sa željom da izađemo u susret svim našim klijentima nudimo mogućnost plaćanja i preko računa.

 flash.sudskitumac@hotmail.com

www.sudski-tumac-beograd.com