DRAGIĆ SANJA - SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Gospodara Vučića // Maršala Birjuzova
Beograd Telefon: 064/1365-900
E-mail: dragic.sanja@gmail.com

4.5/ 5stars

Usluge pismenog prevođenja sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski jezik, sa i bez overe sudskog tumača:

-          Diplome, svedočanstva
-          Izvodi iz matičnih knjiga
-          Uverenja o položenim ispitima
-          Uverenja o nekažnjavanju (iz suda i policije)
-          Registracija iz APR-a
-          Ugovori
-          Poreske potvrde i rešenja
-          Ovlašćenja, saglasnisti, punomoćja
-          Bilansi stanja i uspeha, finansijski izveštaji, izveštaji revizora
-          Overe u sudu i prisustvo na venčanjima

Sanja Dragić
Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik, Beograd
Gospodara Vučića i centar grada
064/13-65-900