PRIVATNA GIMNAZIJA VLADISLAV PETKOVIĆ DIS

Privatne škole i gimnazije Beograd

Adresa: Internacionalnih brigada 57, Vračar
Beograd Telefon: 011/3445-365, 063/1698-390
E-mail: skola_dis@yahoo.com
Sajt: www.skoladis.edu.rs

4/ 5stars

Privatna Gimnazija Vladislav Petković Dis, verifikovana od Ministarstva prosvete RS, kao gimnazija opšteg tipa, nalazi se u Beogradu, u Internacionalnih brigada 57, na Vračaru.

U Gimnaziji se nastava odvija po Programu Ministarstva prosvete, na srpskom jeziku, a osnovni programski specifikum naše škole je to što deo tog Programa, deca svakodnevno savladavaju i na engleskom jeziku.

Gimnazija upisuje učenike u I, II, III i IV razred i to od 10-12 učenika maksimum po razredu. Nastava je celodnevna od 9-16h. Učenici u toku nastavnog dana imaju redovnu, dodatnu, individualnu nastavu, vannastavne aktivnosti, izradu domaćih zadataka, kao i nastavu na engleskom jeziku.

Škola je opremljena najsavremenijim nastavnim sredstvima i specijalizovanim učionicama, kabinetima za fiziku, hemiju, biologiju i informatiku.

U školi su angažovani kompetentni profesori i stručni saradnici koji su motivisani da se usavršavaju i postižu visoke standarde u nastavi.

Privatna Gimnazija Vladislav Petković Dis, kao moderna škola sa savremenim načinom realizacije nastavnih planova i programa, daće novi doprinos i podsticaj kvalitetu obrazovanja u našoj zemlji.