PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA VLADISLAV PETKOVIĆ DIS

Privatne škole i gimnazije Beograd

Adresa: Internacionalnih brigada 57, Vračar
Beograd Telefon: 011/3445-365, 063/1698-390
E-mail: skola_dis@yahoo.com
Sajt: www.skoladis.edu.rs

4/ 5stars

Privatna Osnovna škola 'Vladislav Petković Dis' se nalazi u ulici Internacionalnih brigada 57, u delu Beograda poznatom kao Neimar. Škola je akreditovana od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

Osnovna škola 'Vladislav Petković Dis' je savremena škola, ne samo po opremi i nastavnim sredstvima, već i po metodama nastave u kojoj je svaki učenik aktivan učesnik nastavnog procesa.

Obrazovanje dece je usmereno na procese i ishode učenja, zasniva se na procenjivanju kvaliteta, na povezivanju sadržaja nastavnih predmeta, odnosno, njihovoj korelaciji. Specifičnost ove škole je individualna nastava, kao oblik nastave koji ima za cilj utvrđivanje redovnog gradiva, proširivanje znanja, istraživački rad.

Škola će upisivati učenike od I-VIII razreda, po jedno odeljenje. Svako odeljenje će imati 10 učenika. Kalendar radnih dana je u skladu sa Odlukom Ministarstva prosvete.
Po završetku Osnovne škole 'Vladislav Petković Dis', učenici stiču pravo da se upišu u sve gimnazije i srednje stručne škole u zemlji.