VENECIJA RESTORAN

Riblji restorani Beograd

Adresa: Kej oslobođenja 6, Zemun
Beograd Telefon: 011/3161-950, 011/3161-276, 065/3588388
E-mail: office@venecijarestoran.rs
Sajt: www.venecijarestoran.rs

VENECIJA RESTORAN Riblji restorani Beograd