CENTAR ZA STRANE JEZIKE GLOBAL LANGUAGE CENTRE

Škole stranih jezika Beograd

Adresa: Birčaninova 30, I sprat, Slavija
Beograd Telefon: 011/2687-377, 064/1589-885
E-mail: languageglobal@yahoo.com
Sajt: www.glanguagec.com

4.5/ 5stars

Global Language Centre 

Global Language Centre je centar za učenje stranih jezika i pružanje prevodilačkih usluga. Centar svojim polaznicima nudi opšte,  specijalizovane  (strukovne) i konverzacijske kurseve jezika uskladjene sa nivoima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (CEFR, Common European Framework of References for Languages).

Osnovao ga je tim ljudi koji se već 16 godina bavi obrazovanjem. Njihovo bogato iskustvo zasnovano je na:

  • direktnom radu u nastavi u državnim i privatnim školama, od dece do odraslih polaznika
  • povezivanju i umrežavanju sveta obrazovanja i sveta rada i njihovom uskladjivanju 
  • pružanju usluga prevodjenja (simultanog i konsekutivnog) inostranim kompanijama i društvima,
  • obezbedjivanju ekspertske podrške konsultanskim kućama u realizaciji IPA fondova, kroz izradu standarda kvaliteta obrazovanja i realizaciju savremenih metodičkih obuka za nastavnike u školama u Srbiji.

Pored širenja znanja jezika kao svojevrsne karte za budućnost, misija Global Language Centre-a je prenošenje primera dobre prakse, stečenog znanja i iskustva svim polaznicima na lak i jednostavan način.

Naši kursevi su namenjeni  svim uzrastima i nivoima znanja. Kursevi se realizuju u grupama od 5 do 7 polaznika. Polaznici se dele u grupe na osnovu uzrasta/starosne granice i prethodno stečenog znanja.

Nastava se održava u prostorijama Centra u Birčaninovoj 30 (preko puta Nemačkog konzulata) ili u prostorijama pravnih lica naših klijenata.

Za srednjoškolce i odrasle polaznike koji su već učili jezik na koji se upisuju organizujemo ulazno testiranje koje se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Ovaj vid testiranja ima za cilj da se na osnovu rezultata polaznici svrstaju u grupu koja im najviše odgovara. Ulazni test ne polažu polaznici koji se upisuju na kurs jezika koji prethodno nisu učili. Svi kursevi stranih jezika uskladjeni su sa nivoima Zajedničkog jezičkog okvira Saveta Evrope, čime se olakšava uporedivost stečenog znanja.

U ponudi Centra su opšti kursevi sledećih jezika:

  • Engleskog
  • Nemackog
  • Japanskog
  • Grckog
  • Srpskog za strance
  • Na zahtev mogu biti organizovani kursevi jezika koji nisu na listi

Specijalizovani (strukovni) kursevi  podrazumevaju sticanje jezičkih znanja i veština neophodnih za obavljanje profesionalnih  zadataka. Pre upisa na specijalizovani (strukovni) kurs, neophodno je da polaznici imaju srednji nivo znanja jezika, tj. nivo B1 Zajedničkog jezičkog okvira, jer se na taj način olakšava savladavanje sadržaja predvidjenih programom kursa.

Tokom realizacije kurseva poseban akcenat stavlja se na obrazovne potrebe svakog polaznika. U cilju što efikasnijeg i delotvornijeg ovladavanja jezičkim veštinama, nastavnik, u saradnji sa polaznicima, izradjuje planove učenja za svakog polaznika. Planovi učenja služe nastavniku da svakodnevno prati napredak svakog polaznika. Polaznicima, sa druge strane, ovi planovi služe za procenu sopstvenog napretka. Uporedjivanjem procene polaznika i nastavnika prati se ostvarivanje plana učenja.

Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

D O B R O D O Š L I !