STALNI SUDSKI VEŠTAK I PROCENITELJ GRAĐEVINSKIH OBJEKATA SLOBODAN STEFANOVIĆ

Sudski veštaci Beograd

Adresa: ...
Beograd Telefon: 063/680-490, 011/2160-292
E-mail: slobodanstefanovic@yahoo.com

STALNI SUDSKI VEŠTAK I PROCENITELJ GRAĐEVINSKIH OBJEKATA SLOBODAN STEFANOVIĆ Sudski veštaci Beograd
4/ 5stars

Sudski veštak građevinske struke za sledeće oblasti:

- procena nekretnina (objekata, stanova, poslovnih prostora)
- analiza i izveštaj o nastanku štete privatnim licima od strane komunalnih javnih organizacija
- analiza i izveštaj o nastanku štete između privatnih lica
- drugi radovi vezani za projektantsku i izvođačku licencu (314; 414)