Telekomunikacije na Altini na Galenici u Batajnici u Zemun polju

Milice Rakić 17, Batajnica
-  Telekomunikacije**Projektovanje, izgradnja i održavanje TELEKOMUNIKACIONIH sistema: 1. Telefonske centrale svih kapaciteta2. Klasične analogne i digitalne telefonske centrale ( ...
TRANSFER TEAM DOO
SOT 161

ŠAPA MOBIL