ASTRA TRAVEL

Turističke agencije Beograd

Adresa: Svetozara Markovića 4
Beograd Telefon: 011/2622-104, 2622-105

4/ 5stars

www.astratravel.rs
astratravel@sbb.rs
astraoffice@sbb.rs
ASTRA TRAVEL
radi od 1998. godine sa uverenjem da naša dužnost prema klijentima prestaje tek kada sigurno i uspešno završite Vaše putovanje.

Agencija je članica IATA, YUTA sa licencom OPT 85.


ASTRA TRAVEL
is providing service since 1998. We are members of YUTA & IATA and working under licence OPT 85.