UDRUŽENJE KREMATISTA - OGANJ

Udruženja Beograd

Adresa: Katanićeva 22
Beograd Telefon: 011/2459-820
E-mail: oganj_udruzenje@ptt.rs
Sajt: www.oganj.org

4/ 5stars

UDRUŽENJE KREMATISTA OGANJ
osnovano 1904. godine

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Članstvom u Udruženju stičete dokaz da ste se opredelili za kremaciju kao način sahrane te pomažete ekološki pokret i očuvanje životne sredine.
Članstvom u Udruženju, posle četiri godine stičete pravo na besplatnu organizaciju sahrane.
BUDIMO ODGOVORNI PREMA SEBI I BLIŽNJIMA

UDRUŽENJE GRAĐANA OGANJ POZIVA VAS DA PRISTUPITE ČLANSTVU NJEGOVOG SOLIDARNOG FONDA
SOLIDARNI FOND koji VEĆ 27 GODINA posluje u okviru našeg Udruženja, omogućava Vam da uplatama za života obezbedite dostojanstvenu kremaciju ili klasičnu sahranu i da tako svoje najbliže poštedite organizacionih i finansijskih problema.

Svaki punoletni građanin se može učlaniti i odabrati način otplate troškova sahrane zavisno od godina starosti i finansijskih mogućnosti.

Otplata troškova sahrane za osobe do

60 godina (otplata 20 god./uz ček od penzije 10 god.) mesečno =800,00 din.
Pravo na podmirenje 100% pogrebnih troškova stiče se nakon 5 godina članstva.

70 godina (otplata 4 god.) mesečno =2.000,00 din. uz ček mesečno=1.250,00 din.
Pravo na podmirenje 100% pogrebnih troškova stiče se nakon 2 godine članstva.

Preko 70 god. (otplata 2 god.) mesečno =4.000,00 din. uz ček mesečno =2.000,00 din.
Pravo na podmirenje 100% pogrebnih troškova stiče se nakon 1 godine članstva.

Osobe preko 70 god. i mlađe koji žele brže da izvrše otplatu troškova:
odjednom, na 3 (tri), 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mesečnih rata =75.000,00 din.

Pravo na podmirenje 100% pogrebnih troškova stiče se 1 mesec po otplati troškova.

Članovi učlanjeni do svoje 60-te godine starosti članarinu plaćaju 20 godina, a članovi učlanjeni nakon svoje 60-te godine, članarinu plaćaju doživotno.


Članarina za 2014 god. iznosi 380,00 din. mesečno.

ZA PENZIONERE POSEBNA POGODNOST:
UZ ČEK OD PENZIJE KOMPLETNI TROŠKOVI 34.000,00 din. NA RATE.

Prilikom upisa, penzioneri daju saglasnost da posmrtninu fonda za penzijsko osiguranje može naplatiti udruženje ''oganj'', a na osnovu računa o obavljenoj sahrani.

Troškovi koje plaćamo u slučaju smrti člana opredeljenog za KLASIČNU SAHRANU

- prevoz – gradski paušal za Beograd (i prevoz van Beograda uz doplatu),
- kompletnu pogrebnu opremu (sanduk, dušek, pokrov, jastuk, krst ili piramidu)
- štampanje posmrtnih lista,
- korišćenje kapele dekorisane za jedan slučaj,
- sahranu u porodični grob ili grobnicu (bez demontaže spomenika i interne ekshumacije) , ili novo grobno mesto sa uplatom održavanja groba za prvu godinu korišćenja.

Troškovi koje plaćamo slučaju smrti člana opredeljenog za KREMACIJU

- prevoz – gradski paušal za Beograd (i prevoz van Beograda uz doplatu),
- kompletnu pogrebnu opremu, (sanduk, dušek, pokrov, jastuk, krst ili piramidu, urnu),
- štampanje posmrtnih lista,
- korišćenje sale za ispraćaj na groblju sa muzikom sa trake i kremacija
- smeštaj urne u porodični kolumbarijum, rozarijum, grob, grobnicu (do cene pol.urne u rozarijum) ili rasipanje pepela u vrtu sećanja na Novom groblju

Organizaciju sahrane obavljaju naši terenski službenici i ona obuhvata:

- preuzimanje potvrda o smrti od porodice, komšija ili prijatelja preminulog,
- pribavljanje izvoda iz matične knjige umrlih iz opštine,
- slanje kola sa pogrebnom opremom u stan ili bolnicu,
- odlazak na groblje radi zakazivanja i plaćanja sahrane
- štampanje posmrtnih lista,
- kod kremacije: zakazivanje polaganja urne ili prenosa urne van Beograda.