TRIGON INŽENJERING - ADR OBUKA - ADN OBUKA

Zaštita na radu, HTZ oprema Beograd

Adresa: 22. Oktobra br.27 (prostorije DVD Matica-Zemun)
Beograd Telefon: 011/316-16-74
E-mail: trigon@beotel.rs
Sajt: www.trigoning.rs

4/ 5stars

Delatnost firme „TRIGON INŽENJERING“ je obuka lica koja vrše transport opasnog tereta prema odredbama:

- ADR-a (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju) i Zakona o transportu opasnog tereta, Sl. glasnik R. Srbije br.88/2010;

- ADN-a (Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima) i Zakona o transportu opasnog tereta, Sl. glasnik R. Srbije br.88/2010.

office@trigoning.rs