Katanićeva bb
www.hramsvetogsave.com hram.svetog.save@gmail.comGradnja hrama je započeta 1935. godine, prekinuta tokom Drugog svetskog rata, a nastavljena tek 1985. godine pod rukovodstvom prot ...
Povratak na: Crkve u Beogradu
INSTITUT ZA STRANE JEZIKE