Paunova 19a, Banjica
Posao logopeda je veoma širok i obuhvata čitavu lepezu poremećaja, smetnji ili kašnjenja u razvoju jezičkih veština, govora, čitanja, pisanja i komunikacije uopšte. Oni se mogu jav ...
AS MEDICUS BIOREZONANCA - POLIKLINIKA