GOVORILICA LOGOPEDSKI CENTAR

Defektologija, logopedija Beograd

Adresa: Spasovdanska 8g, Žarkovo
Beograd Telefon: 060/75-57-309
E-mail: govorilica@gmail.com
Sajt: www.logoped-govorilica.com

4/ 5stars

Logopedski edukativni centar Govorilica je mesto gde Vi ili Vaše dete dobijate stručan i profesionalan pristup problemu u usvajanju i korišćenju govora i jezika.
Naša procena i dijagnostika je sistematizovana i sveobuhvatna. Na taj naćin dobijamo jasnu i preciznu informaciju o nivou na kojem se nalazi upotreba govora i jezika, kao i nivo razvoja komunikativnih sposobnosti uopšte. Ako imate neke nedoumice o govoru i jeziku Vašeg deteta ili lično Vi imate problem u komunikaciji sa drugima, mi smo tu da Vam damo stručno mišljenje i savet kako problem prevazići.

Logopedskim tretmanom pristupamo problemu sa više strana, jer samo stimulacijom svih aspekata dečijeg razvoja mogu se postići zadovoljavajući rezultati u određenoj oblasti. Poboljšanjem motorike, najpre grube a zatim i fine, vežbanjem pažnje, pamćenja, logičkog razmišljanja i mnogim drugim aktivnostima, neizostavno utičemo na razvoj govornih i jezičkih veština. Na taj način obezbeđujemo raznovrsne i sveobuhvatne tretmane, koji dovode do najboljih rezultata.

Cenovnik naših usluga:
- Logopedska procena i dijagnostika 1500,00 din
- Logopedski tretman u trajanju od 30 minuta 1200,00 din
- Logopedski tretman u trajanju od 45 minuta 1500,00 din
- Psihološka procena i dijagnostika 1500,00 din
- Psihološki tretman 1200,00 din

Za uplatu u iznosu od:
- 10000,00 dinara dobijate 10 tretmana u trajanju od 30 minuta
- 8000,00 dinara dobijate 8 tretmana u trajanju od 30 minuta
- 6000,00 dinara dobijate 6 tretmana u trajanju od 30 minuta
koje možete iskoristiti u neograničenom vremenskom periodu.