HIGIA LOGOS

Defektologija, logopedija Beograd

Adresa: Mirijevski bulevar 17b, Mirijevo
Beograd Telefon: 011/2970-891, 011/407-4512, 065/8651-260
Sajt: www.logoped.org.rs

4/ 5stars

Logopedski centar Higia Logos uspešno radi od 2005. godine u Beogradu, a osnovna oblast našeg delovanja je dijagnostika i tretman poremećaja iz autističnog spektra, poremećaja glasa, govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kod dece različitih uzrasta.

Sa posebnim zadovoljstvom ističemo da smo u novembru 2015. godine proslavili desetogodišnji jubilej rada logopedskog centra Higia Logos.

Naš tim čine vrhunski stručnjaci, koji poseduju dugogodišnje iskustvo. Rad se sprovodi u prijatnom prostoru na 200m2, koji je namenski opremljen za rad sa decom koja imaju neke od govornih/komunikacionih smetnji.

Prvi pregled obavlja stručni tim vrhunskih stručnjaka - logopeda sa dugogodišnjim iskustvom, psihologa (REBT i Geštalt), po potrebi uključujemo stručne saradnike iz najeminentnijih ustanova naše zemlje (dečije psihijatre, ORL lekare i defektologe drugih profila: surdolozi, oligofrenolozi, somatopedi).

U svom radu koristimo pored tradicionalnih i  najsavremenije metode i tehnike, koristimo i metodu neuro-feedback-a koja je veoma aktuelna u svetu. To je jedinstveni oblik učenja samoregulacije fizioloških i moždanih funkcija koji značajno skraćuje vreme tretmana za trening snižene  pažnje, disleksičnih poremećaja, specifičnih smetnji i učenja. Neuro-fidbek tehnika veoma je uspešna u otklanjanju tikova, mucanja.

U našem logopedskom centru možete nabaviti i priručnik Progovorilica, autorke Tanje Lukovac mastera defektologije- logopeda. Ovaj priručnik sadrži 72 kartice u boji gde su obostrano predstavljene ilustracije sa prvim i najučestalijim rečima i frazama koje pomažu pri progovaranju. Takođe, možete kupiti knjige našeg istaknutog dečijeg psihijatra prof. dr Svetomira Bojanina.

O Senzornoj integraciji

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje informacije (čulne osećaje, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija SI pojavljuje se kada su mozak i nervni sistem u nemogućnosti da adekvatno integrišu čulne informacije. Kada se javi takvo stanje, te informacije se interpretiraju na pogrešan način što ima posledicu smetnje u percepciji, ponašanju i učenju. Ponašanje deteta sa “lošom” SI su:

  1. nedovoljno osetljivo (npr. ima visoku toleranciju za bol, voli preterano začinjenu hranu…),
  2. preterano osetljivo (npr. na jako svetlo, zvukove, pokrete),
  3. kombinacija hipo i hiper osetljivosti (npr. dete je neprekidno u pokretu, ili se brzo umara, ima veću potrebu za snom).

Deca sa poremećajem SI često su vrlo zbunjena, uznemirena ili razdražljiva. Poremećaj SI često se javlja kod dece sa ADHD-om, autističnim poremećajem, cerebralnom paralizom, zakasnelim razvojem govora, smetnjama u učenju, ali se može javiti i kod osoba koje nemaju nikakvih drugih poteškoća i prosečnih su intelektualnih sposobnosti. Tretman dece sa ovim poremećajem treba da obuhvati: Logopedski tretman, podsticanje razvoja grube i fine motorike, podsticanje i razvoj čulne osetljivosti i opažanja, Reedukciju psihomotorike, ”Modifikaciju” ponašanja.

Higia Logos – logopedski centar  u drugoj deceniji uspešno sa Vama!

Radno vreme:
- ponedeljak – petak od 08-21h
- subota od 09-15h 

Više o našem osoblju možete pogledati >> OVDE

Higia Logos, logopedski centar, Mirijevski bulevar 17b, Karaburma, Beograd 011/2970-891

 

 

Tagovi:

rehabilitacija govora i jezika, neurofeedback, deficit pažnje, govorno-jezička patologija, usluge iz domena psihologije za decu, floortime tretmani, ABA terapija za decu sa autizmom, dijagnostika govornih problema, nerazumevanje govornih naloga, nerazvijena neverbalna komunikacija kod dece