Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART

LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART

Defektologija, logopedija Beograd

Korisne informacije


Naš logopedski tim pristupa problemu sa više aspekata, a ono što je najvažnije, vaše dete posmtra kao individuu (svako dete je priča za sebe) u cilju uspostavljanja što bolje komunikacija i saradnje pa samim tim i što efikasnijem rešenju problema.

Zavisno od problema koje vaše dete ima, LOGOSMART nudi i psihološko savetovanje.

Logopedski kabinet LOGOSMART nudi stručno rešenje problema u usvajanju i korišćenja govora i jezika.

Dugogodišnje iskustvo stručnog tima logopoeda će vam pomoći u razrešavanju nedoumica ili problema koje imate vezano za vaše dete.

LOGOSMART pruža sledeće usluge:

- stimulacija početnog progovaranja
- savetodavni rad sa roditeljima
- dijagnostika i tretman:

Dyslalia (poremećaj artikulacije)
Dyusphasia ( poremećaj razvoja i razumevanja jezika)
Dyslexia (poremećaj citanja)
Dysgraphia(poremecaj pisanja)
Battarismus (mucanja)
- priprema dece za polazak u školu
- teskoće u učenju
- sistematski pregled za polazak u školu.

Foto

LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd
LOGOPEDSKI KABINET LOGOSMART Defektologija, logopedija Beograd