DOM ZA STARE MOJA OAZA

Domovi za stare, nega starih lica Beograd

Adresa: Hercegovačka 13, Zemun
Beograd Telefon: 011/2196-276, 3160-780, 3166-822

4.5/ 5stars

DOM ZA STARE *MOJA OAZA* POSEDUJE DOZVOLU ZA RAD OD STRANE MINISTARSTVA ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU, MINISTARSTVA ZDRAVLJA.


Dom za stare *MOJA OAZA* otvoren je sa ciljem pružanja visoko kvalitetnih usluga starijim osobama (pokretnim, nepokretnim, slabo-pokretnim) u domaćoj atmosferi. Standardna usluga podrazumeva smeštaj, ishranu, raznovrsne društvene aktivnosti, druženje i kompletan medicinski tretman.

Smeštaj korisnika je u komfornim sobama (jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne, intezivna nega), koje su prilagođene svakom korisniku sa svim potrebnim inventarom.

Ishrana korisnika je na visokom nivou prilagođena opštem stanju korisnika. Posebnu ishranu zahtevaju dijabetičari, hipertoničari, korisnici sa oboljenjem srca i drugi. Hrana se sprema u našoj kuhinji koja je izdvojena od objekata i o kojoj brinu naše kuvarice i serviserke.

Socijalni radnik naše ustanove pored pružanja usluga stručnog socijalnog rada zadužen je i za saradnju sa svim društvenim institucijama u ostvarivanju određenih prava korisnika.

Nudimo izuzetno kvalitetne usluge našeg stručno-medicinskog tima:
- lekar urgentne medicine
- lekar psihijatar
- fizioterapeut (5 dana u nedelji)
- medicinske sestre - tehničari (24h nadzor)
- negovateljice
- bolničarke - bolničari

Medicinsko osoblje je edukovano i osposobljeno za izvršavanje svih medicinsko-tehničkih radnji:
- svakodnevno praćenje vitalnih funkcija korisnika (merenje krvnog pritiska, broj otkucaja srca, merenje temperature)
- nega nepokretnih korisnika koja se sprovodi u skladu sa standardima vezanim za prevenciju nastajanja dekubitusa
- opšta higijena korisnika
- davanje per-os terapije
- davanje injekcija (i.m. i.v. s.c. infuzioni rastvori)
- davanje insulinske terapije, merenje vrednosti glikemije, davanje terapije u slučaju hipo ili hiperglikemije
- plasiranje, ispiranje i zamena katetera
- nega i zamena anus diskova
- previjanje i obrada svih rana i dr.

Posebne usluge koje pruža naša ustanova su pregledi lekara svih specijalnosti u našem domu kao i kompletne laboratorijske analize, EKG, rengenska snimanja, kolor-dopler krvnih sudova i ostalo.

Ustanova i ma potpisan ugovor sa hitnom lekarskom i transportnom službom.

Ustanova *MOJA OAZA* stoji Vam na raspolaganju 24h.
Mi smo tu zbog Vas.

DOBRODOŠLI!