Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
BGA GEOMETAR

BGA GEOMETAR

Geodezija, geologija Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 16:00
Utorak 08:00 - 16:00
Sreda 08:00 - 16:00
Četvrtak 08:00 - 16:00
Petak 08:00 - 16:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 17, 31, 50, 308, 310, ADA3, E1
  • Trolejbus: 19

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


BGA GEOMETAR je geodetska agencija osnovana 2013. godine u Beogradu. Agenciju čine mladi tim profesionalaca koji imaju širok spektar stručnosti i sposobnosti.

U kratkom vremenu od osnivanja, BGA GEOMETAR je izgradila listu zadovoljnih klijenata pre svega zbog naše posvećenosti da pružimo kvalitetnu i brzu uslugu. Uvek radimo na tome da klijentima izađemo u susret i da ispunimo njihove zahteve na najbolji mogući način. Svi geodetski poslovi se vrše uz licencu Republičkog geodetskog zavoda.

Vizija je umetnost gledanja onoga što je drugima nevidljivo. Naša vizija je da ponudimo inovativne i kvalitetne usluge u oblasti geodezije.

GEODETSKA MERENJA-OBLAST KATASTRA

- Legalizacija nelegalno izgrađenih objekata

- Geodetski snimak

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa. Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.

-Ucrtavanje objekta

Geodetsko snimanje je neophodno kada objekat nije evidentiran u katastru nepokretnosti, a vlasnik želi da dobije upotrebnu dozvolu, da uknjiži vlasništvo, sprovede postupak legalizacije ili proceduru dokazivanja vlasništva za potrebe kupoprodaje, nasleđivanja, zakupa, hipoteke i sl.

- Omeđavanje

Omeđavanje - određivanje/obnavljanje međnih tačaka parcele kojim se na terenu određuju granice parcele. Granica parcele predstavlja zamišljenu liniju između dve tačke sa poznatim koordinatama. Cilj obnove granica katastarske parcele je utvrđivanje vlasništva na terenu.

- Parcelacija

Parcelacija je postupak kojim se vrši podela površine i oblika parcele u katastru nepokretnosti. Uglavnom se jedna katastarska parcela deli na više njih ili se više spaja u jednu.

- Izrada katastarsko-topografskog plana

Pre početka projektovanja objekta ili izrade projekta preparcelacije, obavezna je izrada katastarsko-topografskog plana na kojem će se odvijati projektantski zahvati. Time je izbegnuto projektovanje na netačnim odnosno neažurnim i nedovoljno detaljnim katastarskim planovima, kao i kasniji problemi pri ishodovanju upotrebne dozvole odnosno potvrde projekta parcelacije. Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

- Izrada topografskog plana

Topografski plan takođe predstavlja grafički prikaz terena sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana ne sadrži obavezni prikaz granica parcele i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda.

- Specifikacija posebnih delova objekta

Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na tačno određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućih delova. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik nedefinisanog dela zgrade.

GEODETSKA MERENJA –OBLAST GRAĐEVINE

Izgradnja je jedna od najvećih industrija u svetu. Geodetski radovi su uvek igrali glavnu ulogu u svakom projektu izgradnje. BGA GEOMETAR pruža ključne radove u procesu izgradnje i podržava projekte od početnih zemljanih radova do konačnog završetka.

- Računanje kubatura

Čest problem sa kojim se investitori susreću je nemogućnost kontrole količina iskopa materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje. Ukoliko se izvrši geodetsko snimanje u dva navrata ( pre i posle radova ) moguće je izračunati razliku u kubaturi i time sprečiti zloupotrebe u pogledu količina.

- Obeležavanje objekta

Obeležavanje predstavlja postavljanje belega i pravaca koji definišu pozicije i nivoe elemenata u izgradnji, tako da se radovi u toku gradnje mogu oslanjati na njih. Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije geodetski stručnjak na terenu obeležava: građevinsku liniju, regulacionu liniju, tačke osnove temelja, visinske kote, osovine, kako bi se ispoštovali svi zadati uslovi. Broj koliko puta će geodetska ekipa obeležavati osovine na objektu zavisi od investitora, nadzornog organa i izvođača radova.

- Kontrola temelja

Nakon izgradnje temelja vrši se kontrola izvedenih temelja, izrađuje se skica i zapisnik, koji su obavezni deo tehničke dokumentacije na gradilištu, kao i obavezni deo tehničke dokumentacije u postupku dobijanja upotrebne dozvole. Kontrola temelja se vrši u smislu položaja, geometrije i visine. Ova potvrda se prosleđuje opštini ili gradu ( u zavisnosti od toga ko je izdao građevinsku dozvolu ) koji onda izdaju konačnu potvrdu o ispravnosti postavljenog objekta.

- Praćenje sleganja objekta

Tokom vremena je potrebno periodično proveravanje sleganja objekta, tako što se uvek iznova meri visinska kota na ugrađenim reperima. Poređenjem rezultata računaju se pomaci i deformacije koje nastaju u toku izgradnje ili eksploatacije predmeta radova.

Takođe ukoliko gradite objekat u gradskom jezgru, sa širokim iskopom ili na područjima sklonim klizištu potrebno je pratiti sleganje susednih jedinica. Jako je važno iz bezbedonosnih razloga ( kao i zbog loših suseda ) da budete sigurni da li Vaši radovi utiču da se susedni objekti sležu, takođe i da ste sigurni da li je sleganje ako ga je bilo zaustavljeno.

Kontakt informacije :

Adr: Ustanička 189, lokal 21
Mob: 065 23 06 986
Mob: 064 23 91 891

Foto

BGA GEOMETAR Geodezija, geologija Beograd

Vrste plaćanja

Čekovi Putem administrativne zabrane / rate