GEODETSKA AGENCIJA GEA

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Bulevar Despota Stefana 64a, Palilula
Beograd Telefon: 011/2751-683, 065/432-20-00
E-mail: gea2000@sbb.rs

4/ 5stars

Ovlašćena geodetska agencija

Oblast radova:
 - Obeležavanje i snimanje građevinskih parcela
 - Protokoli regulacija
 - Kontrola položaja temelja
 - Postavljanje objekata
 - Snimanje objekata za uknjižbu
 - Snimanje objekata za legalizaciju
 - Snimanje katastarsko-topografskih planova
 - Snimanje topografskih planova
 - Snimanje vertikalnosti i sleganja objekata
 - Omeđavanje
 - Deoba katastarskih parcela
 - Snimanje fasada
 - Izrada projekta obeležavanja
 - Usluge uknjižbe objekta