BULEVAR MEDIK - SPECIJALISTIČKA KARDIOLOŠKA ORDINACIJA

Kardiološke ordinacije Beograd

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 56, Vračar
Beograd Telefon: 011/3239-173, 3037-104, 064/1313-143
E-mail: sangoma@ptt.rs

4/ 5stars

Prim.Dr sci. med.Snežana Đurković - Ivanović
internista - kardiolog

- Kardiološki pregled sa EKG-om
- Ultrazvuk srca sa doplerom i kolor doplerom
- Holter EKG-a (24h i 48h)
- Holter krvnog pritiska (24h)
- Vektorkardiogram (VCG)
- Kasni komorski potencijali (SAECG)
- Varijabilnost srčane frekvence (HRV)
- Frekvencijski EKG (FCG)
- Kućne posete