Nehruova 142/11, I sprat, Novi Beograd
Agencija "Vasilica" ne broji još godine svog postojanja.Mlada je i tek formirana, ali sa tendencijom da mnogo godina rada budu pred njom.Osnivač agencije jeste ideja vlasnika da po ...
Agencija "Aktiva plus" osnovana je 1995. godine sa osnovnom delatnošću: vođenje poslovnih knjiga za privredna društva i preduzetnike. Agencija obavlja kompletne knjigovodstvene usl ...
AGENCIJA ZA PREVOĐENJE, SUDSKI TUMAČ, WORLDWIDE TRANSLATIONS