HISTOLAB LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Laboratorije Beograd

Adresa: Skerlićeva 12, Vračar
Beograd Telefon: 011/2445-729, 6301-139, 6301-134
E-mail: histolab-bg@histolab.rs
Sajt: www.histolab.rs

4/ 5stars

HISTOLAB JE PRVA SAVREMENO OPREMLJENA LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU, OTVORENA 1993. GODINE.

VLASNIK:
Dr Zoran Bogdanović, specijalista patolog

SARADNICI:
Prof. dr Slavica Knežević-Učaj,
specijalsta patolog Dr Olga Radić-Tasić,
specijalista patolog Dr Gordana Purić specijalista patolog

DELATNOST

- Citološka dijagnostika
- Kompletna patohistološka obrada i dijagnostika tkivnih uzoraka
- Ex tempore dijagnostika
- Histohemijske metode
- Imunohistohemijska dijagnostika.

Laboratorija raspolaže širokim panelom onoklonskih antitela za preciznu diferencijaciju limfoproliferativnih oboljenja, tipizaciju tumora, određivanje porekla tumora nepoznate lokalizacije kao i antitelima za dijagnostiku hormonski zavisnih tumora. Pored toga posedujemo monoklonska antitela za identifikaciju virusa i bakterija u uzorcima tkiva. Utvrđujemo i ekspresiju različitih onkogena u tumorskom tkivu, proliferativnu i apoptotsku aktivnost kao i različite parametre koji su bitni u terapiji.