PATOHISTOLOŠKA LABORATORIJA DR RADOSAVLJEVIĆ

Laboratorije Beograd

Adresa: Hercegovačka 20b, Zemun
Beograd Telefon: 011/3755-135, 3757-921 (fax), 063/339-366, 065/9-15-15-15
E-mail: patolrad@gmail.com

4/ 5stars

Vlasnik: primarijus mr sci. med. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog

Ponuda:
- kompletne histopatološke (HP) analize
- kompletne citopatološke (CP) analize
- histohemijske i imunohistohemijske (IHC) obrade sa konsultacijama
- ekspertize
- ugovaranje specijalističkih konsultacija.

U radu se primenjuju najsavremenije metode uz upotrebu najnovijih informacionih tehnologija. Nalazi se izrađuju u skladu sa svetskim standardima, a na bazi dnevno ažuriranih informacija relativnih za zaključivanje po analiziranom materijalu.

Laboratorija je operativna prema 24/7 standardu. Prijem materijala i zahteva za obradu je permanentan. Pored prikupljanja materijala posredstvom naše laboratorijske patronažne službe, uzorke je moguće slati i Post Express-om.

Komunikaciju sa komitentima ostvarujemo telefonom, faxom, e-mailom i poštom.