Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
HISTOLAB LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

HISTOLAB LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Lekarske ordinacije Beograd

Korisne informacije


HISTOLAB JE PRVA SAVREMENO OPREMLJENA LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU, OTVORENA 1993. GODINE.

VLASNIK:
Dr Zoran Bogdanović, specijalista patolog

SARADNICI:
Prof. dr Slavica Knežević-Učaj,
specijalsta patolog Dr Olga Radić-Tasić,
specijalista patolog Dr Gordana Purić specijalista patolog

DELATNOST

- Citološka dijagnostika
- Kompletna patohistološka obrada i dijagnostika tkivnih uzoraka
- Ex tempore dijagnostika
- Histohemijske metode
- Imunohistohemijska dijagnostika.

Laboratorija raspolaže širokim panelom onoklonskih antitela za preciznu diferencijaciju limfoproliferativnih oboljenja, tipizaciju tumora, određivanje porekla tumora nepoznate lokalizacije kao i antitelima za dijagnostiku hormonski zavisnih tumora. Pored toga posedujemo monoklonska antitela za identifikaciju virusa i bakterija u uzorcima tkiva. Utvrđujemo i ekspresiju različitih onkogena u tumorskom tkivu, proliferativnu i apoptotsku aktivnost kao i različite parametre koji su bitni u terapiji.

Foto

HISTOLAB LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU Lekarske ordinacije Beograd
HISTOLAB LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU Lekarske ordinacije Beograd
HISTOLAB LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOŠKU I CITOLOŠKU DIJAGNOSTIKU Lekarske ordinacije Beograd