Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
ANDRIĆ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING

ANDRIĆ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING

Osiguranje Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 17:00
Utorak 08:00 - 17:00
Sreda 08:00 - 17:00
Četvrtak 08:00 - 17:00
Petak 08:00 - 17:00
Subota 08:00 - 16:00
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 23, 37, 49, 51, 52, 53, 58, 85, 88, Ada1, E2, E5 12, 13

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

BESPLATNO OSNIVANJE PREDUZEĆA I RADNJI UKOLIKO SE OPREDELITE ZA NAŠE KNJIGOVODSTVENE USLUGE !!!

BESPLATNE SVE VRSTE PROMENA U APR-u I U PORESKOJ UPRAVI !!!

Cene usluga osnivanja za sve koji nisu klijenti agencije su:

- Registracija radnje .......... 30 EUR
- Registracija preduzeca..... 50 EUR
- Promena u APR-u..............30 EUR

1. KNJIGOVODSTVENE USLUGE I PORESKA SAVETOVANJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZECA ZA PREDUZETNIKE (RADNJE) I ZA OSTALA PRAVNA LICA (SPORTSKI KLUBOVI, UDRUŽENJA GRAÐANA , SINDIKATI ITD.)

- Ažurno i tacno vodenje poslovnih knjiga po sistemu prostog i dvojnog knjigovodstva za sva pravna lica
- Racunarska obrada podataka
- Knjiženje racuna i izrada kalkulacija
- Vodenje KEPU knjige
- Vodenje knjige dnevnog prometa ugostitela (DPU)
- Evidencija i obracun PDV-a
- Obracun zarada zaposlenih (olakšice, bolovanja, porodilje)
- Izrada M4 obrasca za zaposlene
- Bilans uspeha
- Poreski bilans
- Završni racun
- Štampanje kompletne knjigovodstvene dokumentacije
- Prijava i odjava radnika
- Prijavu (i odjavu) na osiguranje vlasnika (PIO fond samostalnih delatnosti)
- Pružanje usluga iz oblasti poreskog, finansijskog i bankarskog poslovanja preko svojih poreskih konsultanata

2. DA LI VAS ZANIMA PROCEDURA PRENOSA VLASNIŠTVA IMOVINE NAPR. NEKRETNINE, STANA, AUTA

- sa jednog na drugo fizicko lice
- ili sa fizickog lica na pravno lice i obrnuto
- ili sa pravnog lica na pravno lice
- prenos vlasništva nad motornim vozilima
- kupoprodajni ugovori, ugovori o poklonu...
- prijave za poresku upravu
- komplet papiri za registraciju motornih vozila
- dunav osiguranje od autoodgovornosti
- zeleni karton dunav osiguranja
- putno zdravstveno osiguranje
- na istom mestu nudimo uslugu kopiranja i očitavanja vaših dokumenata
- sve račune možete platiti kod nas, a provizija je ista kao u pošti

3. DA LI VAS ZANIMA POREZ NA IMOVINU

4. DA LI IMATE PROBLEMA SA PORESKOM PRIJAVOM ZA PLACANJE POREZA, NEZNATE KAKO DA GA SMANJITI, KAKO DA POPUNITE PORESKU PRIJAVU , KAKVE SU PORESKE STOPE A KAKVE SU PORESKE OLAKŠICE:

- POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

- POREZ NA NASLEÐE I POKLON

- POREZ NA KAPITALNE DOBITKE

- POREZ NA PRVI KUPLJENI STAN I REFUNDACIJU PDV KUPCU PRVOG STANA

5. PRAVNE USLUGE

Kompletno pracenje privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima (organizovanje i osnivanje)

- registracija promene kod svih pravnih lica

  • promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala: povecanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja, promena clanova;
  • promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
  • promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku; promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa, adresa internet strane.

- registracija promena kod preduzetnika

  • prijava pocetka obavljanja delatnosti; promena licnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovodi: ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica; promena podataka o ortacima koji istupaju i/ili pristupaju; preuzimanje radnje od strane clanova porodicnog domacinstva u slucaju smrti preduzetnika; promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skracenog poslovnog imena, ortaka ovlašcenog za zastupanje; upis ili promena kontakata; upis ili brisanje zabeležbe podataka od znacaja za pravni promet.

Izrada svih vrsta ugovora u privredi:

  • Ugovor o poslovno-tehnickoj saradnji;Ugovor o cesiji; Ugovor o preuzimanju duga; Ugovor o zajmu; Ugovor o posredovanju; Ugovor o kupoprodaji; Ugovor o transportu stvari, i dr.

- Radno pravo (opšta akta, tužbe, žalbe, ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, rešenja iz domena radnog prava, prijava i odjava zaposlenih)

- Privredno pravo (osnivacka akta preduzeca, pojedinacna-osnovna akta preduzeca, odluke organa privrednih društava, tužbe, žalbe, predlozi za izvršenje na osnovu verodostojne i izvršne isprave, i dr.)

- Ugovor o poklonu

- Ugovor o doživotnom izdržavanju (ali se savetuje stranci da je isti najbolje da bude overen od strane advokata i kao takav overi u sudu)

- Ugovor o kupoprodaju vozila, Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

- Tužbe, žalbe, i dr. iz domena porodicnog prava

- Žalbe na Rešenja poreske uprave

- Pribavljanje neophodnih dozvola za gradnju (lokacijske i gradevinske dozvole) i saglasnosti kod nadležnih državnih organa i javnih i javno-komunalnih preduzeca

- Izrada projektne dokumentacije (arhitektura i projekti instalacija - vodovoda i kanalizacije, mašinskih i elektricnih instalacija)

- Investiciono savetovanje u poslovima sa nekretninama

- Posredovanje izmedu klijenata pri kupovini ili prodaji nekretnina i posredovanje izmedu klijenata i finansijskih institucija prilikom realizacije kredita

- Izrada projektno-tehnicke dokumentacije za izgradnju novih I adaptacija starih objekata

6. REGISTRACIJA VOZILA

Foto

ANDRIĆ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING Osiguranje Beograd
ANDRIĆ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING Osiguranje Beograd
ANDRIĆ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING Osiguranje Beograd