PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTIĆ LOPTICA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Dr Ivana Ribara 146, Novi Beograd // Milana Vujaklije 10 (iza Maxi-ja), Bežanijska kosa
Beograd Telefon: 011/2165-951, 065/2165-951 // 011/3185-311, 065/3185-311

4/ 5stars

PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTIĆ LOPTICA NOVI BEOGRAD

ZA UPIS VAŠE DECE OD SADA MOŽETE KORISTITI SUBVENCIJE GRADA BEOGRADA!

JASLICE:
Radno vreme od 6.00 do 17.00

- rad sa decom od 6 meseci do 4 godine
- rad na razvoju osnovnih higijenskih i radnih navika kod dece
- razvoj motorike i koordinacije pokreta tela
- vaspitno
- obrazovni rad kroz igru i pesmu

VRTIĆ LOPTICA NOVI BEOGRAD
Radno vreme od 7.00 do 17.00 časova

- rad sa decom uzrasta od 4 do 7 godina
- priprema za školu
- unapređivanje zdravlja i omogućavanje pravilnog rasta i razvoja putem slobodne aktivnosti
- razvijanje želje i interesovanja za muzičke aktivnosti
- rad na razvoju početnih matematičkih pojmova
- razvoj i unapređivanje govora
- usvajanje osnovnih pojmova engleskog i jezika kroz ritam, rimu i sluh
- vaspitno
- obrazovni rad sa nadzorom pedagoga

BORAVAK ŠKOLSKE DECE
- odvođenje i dovođenje dece iz škole
- obrada školskog gradiva
- dva puta godišnje rekreativne nastave
- dva puta godišnje dramsko
- muzičke predstave malih glumaca
- jednom mesečno pozorištance u našem vrtiću