PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTIĆ LOPTICA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Dr Ivana Ribara 146, Novi Beograd // Milana Vujaklije 10 (iza Maxi-ja), Bežanijska kosa // Dr Ivana Ribara 152, Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/2165-951, 065/2165-951 // 011/3185-311, 065/3185-311 // 066/811-9001
E-mail: loptica011@yahoo.com
Sajt: www.vrticloptica.rs

4/ 5stars

PREDŠKOLSKA USTANOVA VRTIĆ LOPTICA NOVI BEOGRAD

ZA UPIS VAŠE DECE MOŽETE KORISTITI SUBVENCIJE GRADA BEOGRADA!

JASLE I VRTIĆ LOPTICA:
Dr Ivana Ribara 146, Novi Beograd
011/2165-951, 065/2165-951
Radno vreme od 7.00 do 17.00

JASLE I VRTIĆ LOPTICA:
Milana Vujaklije 10 (iza Maxi-ja), Bežanijska kosa
 011/3185-311, 065/3185-311
Radno vreme od 7.00 do 18.00

BORAVAK ŠKOLSKE DECE
Dr Ivana Ribara 152, Novi Beograd
066/811-9001
Radno vreme od 7.00 do 17.00

JASLICE:
- rad sa decom od 6 meseci do 3 godine
- rad na razvoju osnovnih higijenskih i radnih navika kod dece
- razvoj motorike i koordinacije pokreta tela
- vaspitno
- obrazovni rad kroz igru i pesmu

VRTIĆ:
- rad sa decom uzrasta od 3 do 7 godina
- priprema za školu
- unapređivanje zdravlja i omogućavanje pravilnog rasta i razvoja putem slobodne aktivnosti
- razvijanje želje i interesovanja za muzičke aktivnosti
- rad na razvoju početnih matematičkih pojmova
- razvoj i unapređivanje govora
- usvajanje osnovnih pojmova engleskog jezika kroz ritam, rimu i sluh
- vaspitno
- obrazovni rad sa nadzorom pedagoga
- dva puta godišnje rekreativne nastave 
- dva puta godišnje dramsko 
- muzičke predstave malih glumaca 
- jednom mesečno pozorištance u našem vrtiću

BORAVAK ŠKOLSKE DECE
- odvođenje i dovođenje dece iz škole
- obrada školskog gradiva
- ishrana

PREDŠKOLSKO:
Pripremni predškolski program odobren od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.