AGENCIJA ARTEMIDA

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Nehruova 61/2, Novi Beograd
Beograd Telefon: 069/2573-810, 011/718-5635
E-mail: artemida@orion.rs

4/ 5stars

Artemida je prevodilačka agencija koja posluje više od 15 godina u Beogradu. 

Radimo sa pravnim i fizičkim licima. Naši prevodioci (tumači) imaju višegodišnje iskustvo i odgovarajuće profesionalne kvalifikacije.
Usluge prevoda izvršavamo u najkraćem mogućem roku, vrlo kvalitetno po pristupačnim cenama. Na vaš zahtev odmah dajemo procenu cene i roka dostave prevoda.
Dostava prevoda se vrši u našoj kancelariji ili na vašoj adresi, u skladu sa dogovorom.

Prevodimo sa i bez overe sudskog tumača.

Sudski prevodilac (tumač) je prevodilac koji izdaje overeni prevod dokumenta tj. dokument koji je sa pečatom stalnog sudskog prevodioca (tumača) i merodavan je za sve institucije kod nas i u inostranstvu.

Neovereni prevod je bez overe sudskog prevodioca. Materijal za prevod možete doneti lično ili poslati elektronskim putem u nekom od ovih formata: Word, Excel, PDF.
Koristimo prevodilački softver: SDL Trados Studio 2014
Nudimo usluge prevoda sa i na sledeće jezike:

Engleski Češki
Italijanski  Slovački
Francuski Ukrajinski
Ruski Mađarski
Slovenački Grčki
Hrvatski Albanski
Bugarski Švedski
Makedonski Holandski
Rumunski Portugalski
Poljski Arapski
Španski Turski
Nemački Kineski

Usluge pismenog prevođenja:

- lična dokumenta (pasoši, lične karte, zdravstvene knjižice, vozačke dozvole, studentski indeksi, đačke knjižice, radne knjižice i dr.)
- razna uverenja ( krštenice, umrlice, venčanice, slobodno bračno stanje, o neosuđivanju, prijava prebivališta, o radnom odnosu, o posedu imovine i dr.)
- dokumentacija sa fakulteta (diplome, uverenja o studiranju,spisak ispita, dodatak diplomi)
- medicinska dokumentacija (med. izveštaji, lekarska uverenja, zdravstveni kartoni i dr.)
- pravna dokumentacija (presude, ugovori o kupoprodaji i zakupu, testamenti, list nepoketnosti iz katastra i dr.)
- poslovna dokumentacija (izvodi iz APR-a, bilansi stanja, razni ugovori, sertifikati, ovlašćenja i dr.)
- Apostille pečat, sudska, beležnička overa .
- stručna dokumentacija iz raznih oblasti (medicina, farmacija, tehnologija, informatika, elektrotehnika, građevina, ekonomija, turizam, poslovna administracija, PR marketing i reklame, nauka, umetnost i dr.)
- Prevod (lokalizacija) web sajtova.

Usmeno prevođenje:

- prisustvo sudskog tumača u sudu, opštini i kod javnog beležnika;
- simultano prevođenje;
- konsekutivno prevođenje

artemidaprevodi@gmail.com

artemida@orion.rs