ČASOVI MATEMATIKE I STATISTIKE

Privatni časovi Beograd

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra, Zvezdara
Beograd Telefon: 061/6766-405

ČASOVI MATEMATIKE I STATISTIKE Privatni časovi Beograd
4/ 5stars

MATEMATIKA 1,2,3; STATISTIKA

- podučavanje učenika osnovnih i srednjih škola
- pripreme za prijemne i popravne ispite,
- časovi studentima: tehnologije, građevine, mašinstva, arhitekture, ekonomije, šumarstva, saobraćajnog, rudarskog, učiteljskog, poljoprivrednog fakulteta, pmf-a, fon-a, megatrenda, singidunuma, visoke el.tehn. škole, bpš...
- oblasti: algebra, geometrija, stereometrija, trigonometrija, determinante, matrice, nizovi, redovi, vektori, analitička geometrija, limesi, izvodi, ispitivanje funkcija, neodređeni, određeni, krivolinijski i višestruki integrali, diferencijalne jednačine, krive i površi drugog reda, funkcije vise promenljivih...
- finansijska matematika
- statistika sa verovatnoćom,
- moguć rad posredstvom Skype, obezbeđeni podsetnici (puškice) i urađeni tipski zadaci...

Cena dvočasa: pojedinačno 800 din., za dvoje 1200 

Tel.: 061/6766-405, Beograd, Vukov spomenik