AGAPE MEDIKA PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA

Psihijatrijske ordinacije Beograd

Adresa: Grčića Milenka 47, Voždovac
Beograd Telefon: 011/2851-889, 064/1960-428
E-mail: vera.trbic@gmail.com

4/ 5stars

Vlasnik i osnivač ordinacije: VERA TRBIĆ

Sadašnje zvanje: Primarijus, Dr sci. med., neuropsihijatar

Usavršavanja:
Specijalizacija iz Neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. Na istom fakultetu magistrirala 1995. sa temom Dijagnostičke i terapijske implikacije alkoholi čarske porodice, a 2008. odbranila doktorsku disertaciju sa te mom: Psihosocijalni faktori udruženi sa alkoholizmom osoba
muškog i ženskog pola.

Završila edukaciju iz Sistemske bračne i porodične terapije i stekla Diploma in Mariage and Family therapy (Diploma bračne i porodične terapije) od strane British Council i Instituta  za mentalno zdravlje u Beogradu, 1984/88. uz saradnju predavača sa Tavistock klinike iz Londona. Završila visoki stepen edukacije iz sitemske psihoterapije porodica, parova i individua (Advances  diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals), Instituta za porodičnu terapiju u Londonu  (The Institute of family thrapy in London) u saradnji sa  nevladinom organizacijom Centar za porodicu i Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu 2004 – 2006. Završila edukaciju iz Sistemske supervizije organizovanu od strane  Мarlborough Family Service London i Centra za sistemsku terapiju u Beogradu, te dobila sertifikat za  obavljanje sistemske supervizije.

Reprezentativne reference:
1. Koordinator projekta Zdrava komunikacija, igra i zabava - Prevencija zavisnosti od kocke i interneta, savetovalište za zavisnike, članove porodice i prijatelje u realizaciji Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Sekretarijata za zdravstvo Skupštine grada Beograda, realizovan tokom 2008. godine.
2. Koordinator projekta Nacionalni program za prevenciju zloupotrebe droga i alkoholizma, u saradnji Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Ministarstva zdravlja republike Srbije, realizovan 2009. godine.
3. Коаutor Dijagnosztičko–terapijskih smernica za alkoholizam, u izdanju Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, 2010. godine.
4. Realizator projekta SOS telefona za prevenciju patološkog kockanja i zavisnosti od interneta, u organizaciji Skupštine grada Beograda i Grand Kazina u Beogradu, sa početkom 2010. i projekta Prevencija patološkog kockanja za srednjoškolce sa Novog Beograda (u 2013/14.) i Zemuna (2014.).

Autor je brojnih stručnih i istraživačkih radova prezentiranih na internacionalnim kongresima u zemlji i širom sveta i objavljenih u nacionalnim i stranim časopisima. Autor je knjige Opis porodice alkoholičara, objavljene u izdanju Fondacije Andrejević, 2000. Kao predavač je učestvovala u edukaciji iz Sistemske porodične terapije alkoholizma (SPTA) u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, na brojnim predavanjima i tribinma u srednjim školama, televizijskim i radio emisijama - o bolestima zavisnosti. Kao predavač je bila angažovana na Visokoj elektrotehničkoj školi u Beogradu na predmetu Komunikologija, oblast Inženjerska etika.

Dosadašnja zaposlenja: Neuropsihijatrijska bolnica Kovin, Institut za mentalno zdravlje u Beogradu, Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti.
Od 2009. godine osnovala je privatnu ordinaciju AGAPE MEDIKA, čiji je vlasnik.


Oblast rada: Psihijatrija, Psihoterapija, Porodična psihoterapija, bolesti zavi
snosti, sistemska supervizija.

Uža oblast rada: Partnerski/bračni i porodični problemi, problemi razvojnog porodičnog  ciklusa (odrastanja, učenja, problema separacije), terapija
razvoda.
Bolesti zavisnosti (alkoholizam i nesupstancijalne zavisnosti - patološko kockanje i zavisnost od interneta). Primena dijagnostičkih  i terapijskih procedura (individualne i  bračno/porodične terapije u radu sa porodicama zavisnih osoba).

Radno vreme:

Radnim danom od 10 – 12 i 16 – 20h.
Subotom od 10 – 14h.

Zakazivanje se vrši na tel. 011/ 2851-889 i 064/196-0-428.