Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
PSIHOOAZA PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

PSIHOOAZA PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE

Psihoterapeutske ordinacije Beograd

Korisne informacije


PsihoOaza - psihološki treninzi, edukacija, savetovanje

U radu sa klijentima primenjuje se sistemski pristup kroz individualnu, partnersku, bračnu, porodičnu i grupnu terapiju. Težište savetodavnog rada su aktuelni i situacioni problemi koje pojedinac i/ili porodica ne uspevaju sami da reše. Cilj savetovanja je otklanjanje prolaznih problema i teškoća.

Psihoterapija predstavlja kompleksan postupak pružanja psihološke pomoći zasnovan na određenom terapijskom pristupu i zasniva se na planskom i sistematskom verbalnom i neverbalnom uticaju psihoterapeuta na osobu sa problemima (pacijent, klijent), sa ciljem da je oslobodi simptoma, oduči od problematičnog načina doživljavanja i nepoželjnih obrazaca ponašanja kao i da izazove pozitivne promene u ličnosti.

Kroz koučing, kao trening životnih veština, sa klijentima se radi na procesu usavršavanja životnih veština i razvijanja potencijala u bilo kojoj oblasti života. Namenjen je onima koji žele da napreduju, da još više razviju sopstvene potencijale i povećaju efikasnost. Treniranje životnih veština se sprovodi u svim bitnim oblastima života i u svim uzrastima. Specifičnost rada zasniva se na integraciji nekoliko terapijskih modaliteta (pre svega sistemskoj, TA, REBT, psihodinamskoj i kada je indikovano – hipnoterapiji Eriksonovog konverzacijskog modela, a kreira se u skladu sa potrebama klijenata i procenom korisnosti.

Prevazilaženje kriza u svim životnim oblastima najintenzivnije je zastupljeno u radu. Proces medijacije (posredovanje u rešavanju konflikata) u porodičnim odnosima i socijalnoj zaštiti, sastavni je deo aktivnosti.

AIP (analiza individualnih potencijala) je specifična tehnika otkrivanja potenci ličnosti u smislu profesionalnog opredeljenja, kako za mlade, tako i za odrasle koji žele da učvrste/promene/istraže svoje afinitete i sposobnosti.

Kod nas možete pohađati naučno priznat program psihofizičke relaksacije - Autogeni trening, kao i trening komunikacije – Asertivni trening, kao i seminare i radionice psihoedukativnog karaktera.

Foto

PSIHOOAZA PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE Psihoterapeutske ordinacije Beograd
PSIHOOAZA PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE Psihoterapeutske ordinacije Beograd
PSIHOOAZA PSIHOTERAPIJA I SAVETOVANJE Psihoterapeutske ordinacije Beograd