PLAVEC.ORDINACIJA ZA PLUĆNE BOLESTI

Pulmološke ordinacije Beograd

Adresa: Cetinjska 4/1 (dvorišna zgrada), Stari grad
Beograd Telefon: tel/fax:011/3030-404, 065/3030-405
E-mail: gplavec@gmail.com

4/ 5stars

Plavec ordinacija specijalistička ordinacija za plućne bolesti koja se nalazi na Starom Gradu, u ulici Cetinjska 4/1 u dvorištu. U ordinaciji se sprovodi dijagnostika plućnih bolesti neinvanzivnim i invanzivnim tehnikama. U ordinaciji se sprovodi lečenje pojedinih plućnih oboljenja i pružaju se saveti za lečenje dijagnostikovanih, a za koje ne postoje uslovi ambulantnog lečenja.

Usluge koje možete dobiti u ordinaciji:

- Specijalistički pregled u ordinaciji i kući pacijenta
- Procena plućne funkcije u hroničnoj opstrukcijskoj bolesti pluća i astmi (spirometrija, bronhodilatatorni test, kožne probe na inhalacione alergene, bronhoprovokacijski test sa  histaminom, bronhoprovokacijski test fižičkim opterećenjem, pulsna oksimetrija u miru)
- Dijagnostika oboljenja plućne maramice ( punkcija plauralnog izliva sa lokalnom anestezijom, biopsija plućne maramice)
- Punkcija perifernog čvora
- Bronhoskopija

Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane iskusnog specijsliste za plućne bolesti, profesora doktora Gorana Plaveca, je uslov za kvalitetan i potpun pulmološki pregled. Analiziranje subjektivnih tegoba pacijenta, kao što su gušenje, kašalj, brzo zamaranje, osobito posle boravka u prirodi, uz kijavicu, potom bol u grudima i drugo, koji su vezani za pojedine organe i organske sisteme, kao i njihove povezanosti sa raznim aktivnostima i uticajima, su veoma bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije.

Pored toga, u našoj ordinaciji sprovodi se i inhalatorna terapija u zavisnosti od nalaza plućne funkcije i subjektivnih tegoba.

Kontakt informacije:

Adresa: Cetinjska 4/1
Telefon: 011/ 30 30 404
Faks:  011/ 30 30 404
Mobilni: 065/ 30 30 405