RADNJA ZA PROMET I PRERADU RIBE PERUĆAC

Ribarnice, ribarstvo Beograd

Adresa: Hajduk Veljka bb, Perućac
Beograd Telefon: 031/859-312 // 064/21-68-485
Fax: 031/859-313
E-mail: office@perucac.co.rs
Sajt: www.perucac.co.rs

RADNJA ZA PROMET I PRERADU RIBE PERUĆAC Ribarnice, ribarstvo Beograd