ČASOVI FINANSIJSKOG, UPRAVLJAČKOG I RAČUNOVODSTVA TRGOVINSKIH PREDUZEĆA ZA STUDENTE
Gandijeva 76a, Novi Beograd
LELA JOKIĆ KARAN - AGENCIJA ZA OBRAZOVANJE Nudimo kompletan kurs za pripremu studenata Ekonomskog fakulteta za ispite iz upravljačkog i finansijskog računovodstva.  Časovi iz teo ...
INSTITUT ZA STRANE JEZIKE