Stomatološka Ordinacija “Janković” najsavremenijim materijalima i opremom pruža sledeće vrste stomatoloških usluga: Preventiva (uklanjanje mekih naslaga, ultrzvučno uklanjanje zub ...
AS MEDICUS BIOREZONANCA - POLIKLINIKA